Hotel San Alejandro - La Habana, Cuba

San Alejandro

Marianao, La Habana